Контакт

свържете се.

Свържете се с нас

Имейл на проекта CASCADE: thecascaderesearchproject@gmail.com

Главен изследовател: c.downs@lancaster.ac.uk

Научен сътрудник: g.kritikaki@lancaster.ac.uk

Имаме проектни екипи на няколко места:
Полша; Ирландия; Англия (Великобритания); България; Италия.
Намерете местния си екип по-долу:

Свържете се с нас.

ПОЛША

University Of Lodz
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Свържете се с нас.

ИРЛАНДИЯ

Свържете се с нас.

БЪЛГАРИЯ

Свържете се с нас.

ИТАЛИЯ

Свържете се с нас.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО