Kontakt

skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

CASCADE Project email: thecascaderesearchproject@gmail.com

Principal Investigator: c.downs@lancaster.ac.uk

Research Associate: r.harris3@lancaster.ac.uk

Mamy zespoły projektowe w kilku lokalizacjach:
Polska; Irlandia; Anglia (Wielka Brytania); Bułgaria; Włochy.
Znajdź swój lokalny zespół poniżej:

contact.

Poland

University Of Lodz
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

contact.

Ireland

contact.

Bulgaria

contact.

Italy

contact.

England