Kontakt

skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

E-mail projektu CASCADE: thecascaderesearchproject@gmail.com

Kierownik projektu: c.downs@lancaster.ac.uk

Pracownik naukowy: g.kritikaki@lancaster.ac.uk

Mamy zespoły projektowe w kilku lokalizacjach:
Polska; Irlandia; Anglia (Wielka Brytania); Bułgaria; Włochy.
Znajdź swój lokalny zespół poniżej:

kontakt.

POLSKA

Uniwersytet Łódzki
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

kontakt.

Irlandia

kontakt.

Bułgaria

kontakt.

Włochy

kontakt.

Wielka Brytania