Доклади

да получите вдъхновение.

РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Нашите съвместно създадени обучителни ресурси ще бъдат достъпни, малки и лесни за използване. Създадени съвместно от нашите потенциални крайни потребители.

Включете се.

ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ

Изследователският проект CASCADE търси хора, които ще могат да участват в семинари, интервюта и да се присъединят към онлайн общност от практици във Facebook (в рамките на затворена група), за да проучи как изграждате, управлявате и ръководите бизнеса си. Нашите семинари имат за цел да ви помогнат: да придобиете знания и умения в подкрепа на развитието на бизнеса, да разработите иновации в производството, дизайна и бизнес модела и да дадете възможност за споделяне на културното наследство.

свържете се с нас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Разполагаме с проектни екипи на различни места, включително: Полша, Ирландия, Англия, България и Италия.